#52weekschallenge- week1 and week2

Miluju různé výzvy a challenge, a tak když Marta vyhlásila 52 weeks challenge, neváhala jsem a pustila se do toho.
Jedná se o výzvu, kdy každý týden vytvoříte jednu kartičku na téma, které Marta zveřejní. Tvoří se na obyčejné hrací karty.
První dvě témata jsou Art a Bubbles.
I love different calls and challenges, so when Marta public 52 weeks challenge, I don´t hesitate and do it.
It´s challenge when evere week made one card on theme wich Marta gives. We create on ordinary playing cards.
First two themes are Art and Bubbles.

Art

Na obě kartičky jsem použila kolekci od 13@rts Aria story, ale snažila jsem se je odlišit barevně.
I used collection Aria story for both cards, but I try make them different in colours.
Chipboard na první kartičce je z egoCRAFT.pl.
Chipboard on first card is from egoCRAFT.pl
Také jsem použila na obě kartičky květiny wildorchidcrafts a budu je používat i nadále na další témata.
I used also wildorchidcrafts flowers and I will continue using them on others themes.

Bubbles
Komentáře

Okomentovat