Táborový deník

Jak většina z Vás ví, přes rok učím děti v zájmových kroužcích keramiku, výtvarku a šikovné ručičky :)
Letos jsem se díky štěstí a doporučení vedení dostala také jako lektorka a vedoucí na Kroužkový tábor.

Společně s lektorkou Bárou povedeme keramiku a výtvarný kroužek a zároveň budeme mít každý svojí skupinku dětí, se kterými budeme plnit úkoly v táborové hře :)

A to bych to nebyla já, abych si na tábor nepřipravila deník. Doufám, že budu mít čas fotit, aby po táboře mohly být stránky zaplněné popisky a fotkami :)

Nyní tedy jenom fotky základu, který povezu s sebou :)

Vnitřní předpřipravená část, kde přibude doufám spousta popisků, razítek a hlavně fotek a třeba i kresbiček dětí :)Tak jsem sama zvědavá jak bude konečný výsledek vypadat :)

Komentáře