ATC Sun

Nové téma na Artgrupaatc stránce bylo téma Slunce. A já byla úplně ztracená, dokud jsme nenašla papíry se sluníčkem. A tak vznikly tyto ATC kartičky.
New theme on Artgrupaatc page was theme Sun. And I was lost, until I found papers with sun. So here are my ATCs Sun.Děkuji za návštěvu.
Thanks for visit.

Komentáře

Okomentovat